Facebook Piezvanīt mums

MŪSU PAKALPOJŪMI

Juridiskie un mākleru pakalpojūmi darījumiem ar nekustamiem īpašumiem.

- Pārdošana, īre/noma, vērtējums.
- Pircēju un īrnieku meklēšana, objektu atlase pēc pieprasījuma.
- Konsultācijas atsavināšanas un izīrēšanas jautājumos.
- Konsultācijas nodokļu jautājumos nekustama īpašuma pārdošanai vai izire.
- Konsultācijas investīciju jautājumos.
- Konsultācijas kreditēšanas jautājumos (kredīta saņemšana, kredīta dzēšana utt.).
- Visus darījumam nepieciešamos dokumentus pārbaudīšana, pieprasīšana un sastādīšana.
- Pārdevēja, pircēja, īrnieka pārbaudīšana (tiesīgums, maksātspēja, nodomu nopietnība utt.).
- Pirkuma, maiņu, dāvinājuma, īres, nomas un citu līgumu sastādīšana, pārbaudīšana un piedalīšanās pārrunās.
- Darījuma uzraudzība no pārdošanas vai izīrēšanas procesa sākuma līdz īpašuma nodošanas lietošanā.
- Visu sarežģīto darījumu risināšana: parādi, hipotēka, prāvošanās, īpašuma apķīlājums, strīdi, t. sk. mantošana utt.
- Jurista, sertificēta māklera, zvērināta tulka pakalpojūmi.
- Darbs ar bankām un nebanku kreditēšana.
Strādājām ar ārzemēs esošiem klientiem: meklējam pircējus, īrniekus vai nekustama īpašuma variantus.

Pārdevējiem sniedzam bezmaksas konsultācijas!

Mūsu klientu atsauksmes

Sadaļa tiek izstrādāta.

Mūsu klientu atsauksmes

Sadaļa tiek izstrādāta.