Facebook Piezvanīt mums

JURIDISKIE PAKALPOJUMI

Juridiskie pakalpojumi

Mūsu uzņēmums sniedz kvalificētu juridisko palīdzību nekustamā īpašuma jautājumos.
Saviem klientiem (pārdēvējiem un izīrētājiem) mēs sniedzam bezmaksas darījuma uzraudzības pakalpojumu, kas sevī ietver:

nekustamā īpašuma juridiskā statusa pārbaude;
piedalīšanās pārrunās par nekustamā īpašuma cenu, pirkuma maksas samaksas kārtību, nekustamā īpašuma nodošanu pircējam;
piedalīšanās līguma projekta sagatavošanā, lai nodrošinātu maksimālu klienta interešu aizsardzību;
Mūsu uzņēmums Jums var palīdzēt atrisināt šādas problēmas:

sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu
sagatavot nekustamā īpašuma nomas un/vai īres līgumu
sagatavot pretenzijas un vēstules
pārbaudīt nekustamā īpašuma apkalpojošo organizāciju darbību
strīdu starp nomniekiem un iznomātājiem atrisināšana, tai skaitā tiesā
saistītas ar pašvaldības darbību/bezdarbību
juridiskās, kas saistītas ar dzīvojamo fondu denacionalizētajos īpašumos
- Pārdošana, īre/noma, vērtējums.
- Pircēju un īrnieku meklēšana, objektu atlase pēc pieprasījuma.
- Konsultācijas atsavināšanas un izīrēšanas jautājumos.
- Konsultācijas nodokļu jautājumos nekustama īpašuma pārdošanai.
- Konsultācijas investīciju jautājumos.
- Konsultācijas kreditēšanas jautājumos (kredīta saņemšana, kredīta dzēšana utt. ).
- Visus darījumam nepieciešamos dokumentus pārbaudīšana, pieprasīšana un sastādīšana.
- Pārdevēja, pircēja, īrnieka pārbaudīšana (tiesīgums, maksātspēja, nodomu nopietnība utt.).
- Pirkuma, maiņu, dāvinājuma, īres, nomas un citu līgumu sastādīšana, pārbaudīšana un piedalīšanās pārrunās.
- Darījuma uzraudzība no pārdošanas vai izīrēšanas procesa sākuma līdz īpašuma nodošanas lietošanā.
- Visu sarežģīto darījumu risināšana: parādi, hipotēka, prāvošanās, īpašuma apķīlājums, strīdi, t. sk. mantošana utt.
- Jurista, sertificēta rieltora, zvērināta tulka pakalpojumi.
- Darbs ar bankām un nebanku kreditēšana.
kā arī daudzas citas

Strādājām ar ārzemēs esošiem klientiem: meklējam pircējus, īrniekus vai nekustama īpašuma variantus. 

LOJĀLIEM KLIENTIEM ATLAIDE 10%

SAZINĀTIES AR MUMS

NOSPIEDIET ŠEIT